Vad är företagshälsovård?

Hej igen.

Så här om dagen satt jag och tänkte, vet alla människor vad företagshälsovården är för något? Är det lika lätt att veta vad det här är, så som att veta vad patroner till gräddsifon är?

Därför tänkte jag prata om varför företagshälsovård existerar och vad det fyller för funktion.

Idag är det ganska trendigt för företag att prata om välmående hos de anställda, men bortom det här trendiga beteendet finns det en stor fördel med anställda som mår bra på arbetsplatsen, det är viktigt att ha en frisk och arbetsför personal, för det kan påverka allt inom ditt företag, från lönsamhet, till tilliten från företagets kunder.

En annan viktig poäng kring varför det är viktigt med att ha frisk personal är att tyvärr, så finns det fler äldre än yngre på arbetsplatserna idag och alla kanske inte har levt ett jättehälsosamt liv. Det här har en stor betydelse i dagens arbetsliv, för att det ligger i allas intresse att ha välmående personer som presterar på topp. Därför är det viktigt med en gedigen och väl bearbetat arbetsmiljöarbete. Det är ju under ett sådant process som man kan agera när sjukdomen har kommit men framför allt är det här man kan hindra att saker uppstår och det är här som man kan förebygga hälsosamma vanor och hälsosamma medarbetare!

Så vad gör företagshälsovården? Ju, vi stöttar företag i genomförandet av sitt systematiska arbetsmiljöarbetet och vi finns där för att både hantera det förebyggandet men även det som bara inträffar och man inte har kontroll över. Vi som arbetar inom företagshälsovården har olika bakgrunder, vi är läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster men även personal som arbetat med arbetsmiljöarbetet från andra vinklar. Vi vill få ett brett på det hela, vi vill vara kompetenta nog för att kunna hantera vilken situation som helst.

Så, nu hoppas jag ni vet lite mer om vad företagshälsovård är för något!

Hej då!

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *